Finex Air Spray komplet

Malen, lagani komplet s Finex tlačnim pištoljem i pumpom Husky 3/8“ za primjenu na drvenim površinama.

Merkur ES Spray komplet

Odaberite između zračnih i bezzračnih tehnologija za rasprišivanje u omjerima 15:1 ili 30:1

WB3000

Jednostavan i pouzdan način izolacije vodenih premaza

Merkur zračni i bezzračni kompleti

Zračni i bezzračni komplet pumpe za poboljšanje produktivnosti, smanjenje troškova i manje onečišćenja

Triton komplet

Nanesite visokokvalitetnu dekorativnu završnu obradu na drvene i metalne dijelove s kompletom duplomembranske pumpe

Merkur klipne pumpe

Poboljšani dizajn brtve eliminira propuštanje i podmazivanje

WB100

Jednostavan i pouzdan način izolacije vodenih premaza

Izbornik