• Uklanjanje korozije, premaza i ostataka ljepila
  • Alternativa za pjeskarenje
  • Razina pripreme površine usporediva je sa SA 2½ do SA 3 prema ISO 8501-1
  • Razine hrapavosti do 120 µm Rz
  • ATEX certifikat za uporabu u zoni I (potencijalno eksplozivna) atmosfera u skladu s Ex II 2G c IIA T4 X
  • Brz i fleksibilan za korištenje
  • Idealan za popravke na licu mjesta, sitne prepravke, te za pripremu zavara.
Izbornik